ZKUŠENOSTI KLIENTŮ

Interaktivní kranio

Chtěla bych Majce Zelenákové a všem účastníkům minulého interaktivního krania moc poděkovat. Do teď z toho čerpám a vracím se k tomu. Byla to výborná, podporující,otevřená a upřímná atmosféra. KST je pro mě nejen úžasná technika, kterou mohu pomoci druhým lidem, ale i celá filozofie, která mi změnila a stále mění život. Když jsem se s KST asi před šesti lety setkala poprvé, začal sled událostí, který už nešel zastavit. Jako bych se do té doby nedívala správným směrem. Změnila jsem pohled na sebe i na okolí a našla úplně nový rozměr vnímání. To, co bylo dříve důležité, už není a naopak… Nikdy jsem nelitovala těch změn a jsem vážně vděčná, že jsem něco tak krásného poznala a objevila v sobě.

Vedoucí akce: Mária Turiničová
Klient: Petra
Datum: 1.4.2012

Comments are closed.