Certifikovaný výcvik

První úroveň: Self-Care Training Mayské břišní masáže zahrnuje anatomii a fyziologii břišních a reprodukčních orgánů. Zabývá se příčinami a symptomy chybně uložených orgánů a demonstruje techniky samoošetření. Kurz také doplňuje masážní techniky prostřednictvím bylin, výživy, duchovní a emoční podpory a zajišťuje tak všeobecné pochopení modalit a toho, jak prospívají zdraví.
Třídenní kurz připravuje studenty na Arvigo techniky mayské břišní terapii, kterou provádí sám/sama na sobě. Tento kurz je také předpokladem pro účast v profesionálním výcviku pro licencované zdravotnické pracovníky (poprvé v Evropě 21. – 28. září 2011 v Řecku, poprvé v Čechách a na Slovensku na podzim 2012).
Předpoklady: na kurz se může přihlásit kdokoli. Nevyžaduje se žádný předchozí výcvik nebo oprávnění. Výuka probíhá v angličtině s překladem do češtiny. Arvigo Institute je oprávněn poskytovat vzdělávání pro porodní asistent/k/y.

Druhá úroveň: Profesionální péče – tento 6-denní kurz následuje po kurzu Self-Care Training s cílem rozvinout dovednosti nutné pro profesionální pracovníky, aby mohli Arvigo Techniques™ uplatnit v praxi. Tento kurz používá multi-systémový přístup (anatomie a fyziologie, lymfatický a krevní oběh atd.) pro znázornění technik pro práci s tělem, zabývá se podporou léčivých bylin a výživy a také duchovní a emocionální podporou. Rozvinutí praxe, diskuse o klinických problémech a průběžná podpora jsou důležité činnosti v tomto výcviku. Kurz bude veden v angličtině s překladem do českého jazyka.
Předpoklady: před účastí na tomto kurzu musí praktikant úspěšně dokončit kurs Self-Care Training a musí být licencovaný zdravotnický pracovník. K licencovaným zdravotním pracovníkům patří např. maséři-terapeuté, chiropraktici, naprapaté, naturopaté, akupunkturisté, zdravotní sestry, lékaři atd.

Arvigo Institute je oprávněný poskytovat vzdělávaní pro porodní asistentky.

Lektor kurzů:

Comments are closed.

Termíny výcviku:

Začátek
Ukončení
Úroveň
Místo
Vedoucí lektor