KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE

Kraniosakrální terapieKraniosakrální terapieKraniosakrální terapii vyučují:
Jaroslava Rinchenbachová

Jaroslava Rinchenbachová absolvovala výcvik v letech 2000 – 2002, u lektora Nijeshe Ulricha Hesse. V následujících letech mu asistovala.

Manuály pro účastníky jsou v českém.

Základem seminářů jsou znalosti anatomie a zákonitosti fungování kraniosakrálního systému: mozku, centrálního nervového systému, viscerokrania, mozkomíšního moku a tekutin v těle. Tento první pilíř seminářů vychází z Upledgerovy kraniosakrální terapie. Na našich seminářích je stejně důležité praktické procvičování jako teoretické znalosti.

Velký důraz klademe na to, aby každý praktikant „na sobě pracoval“, aby rozuměl, naučil se naciťovat, a aby si uvědoamoval sám sebe i přístupy ke své práci. Semináře doplňují procvičování zklidnění se, ponoření se do ticha, meditace, dýchací techniky a cvičení. Aplikování a výběr těchto technik je obvykle na každém semináři jiný, přesně podle individuálních potřeb konkrétních účastníků kurzu. Cílem je zvýšení citlivosti, lepšího vnímání sebe jako terapeuta, jasnější vidění klienta, jeho systému a potřeb. Toto je druhý pilíř seminářů, neoddělitelný od podstaty Kraniosakrální terapie a dialogu s vnitřní moudrostí těla.

Třetím, stejně důležitým pilířem seminářů, je pochopené různých přístupů ve vedení terapie. Pochopení příčin častých chyb některých terapeutů, nejen v oblasti Kraniosakrální terapie, které opakováním často vedou k nesprávným důsledkům, např. k přílišnému spoléhání se klienta na terapeuta, závislosti na terapeutovi, k jeho vyčerpání a někdy až k syndromu vyhoření terapeuta. Pracujeme se záměrem terapeuta na zdraví klienta a ne jen na odstranění chorob. Účastníci si na kurzech prakticky procvičují a zažívají různé role – terapeut, klient a pozorovatel, čímž získávají zručnosti facilitátora Kraniosakrální terapie. Facilitacie je usnadňování vzniku reflexu podprahovými podněty. Facilitátor je „usnadňovatel“. V našem případě usnadňovatel sebereflexe klienta a komunikace mezi jeho tělem, duší a duchem. Směřuje terapii k uvědomování si toho, co je v těle právě přítomné a vytváří prostor důvěry, ve kterém může nastat přeměna k uzdravení nejen na těle.

Rozhovor o kraniosakrální terapii s Jarkou Rinchenbachovou na Radiu Petrov. Celý rozhovor v pořadu Magazín Radia Petrov naleznete zde.

VÝCVIK facilitátora Kraniosakrální terapie probíhá ve 3 stupních. Více informací naleznete zde.

Pro absolventy a účastníky výcviku nabízíme možnost dalšího vzdělávání a vzájemné obohacování se na víkendových nadstavbvých setkáních pro Praktikanty. Zde si může každý zopakovat právě to, co potřebuje. Prohloubit základní znalosti anatomie i technik, ujasnit jakékoliv nejasnosti, klást otázky z teorie i praxe. Znovu si ve skupině „popracovat“ na sobě. Někdo si odpočine, zrelaxuje a užije harmonizačního účinku Bodu klidu, někdo projde hlubokým procesem somatoemocionálního uvolnění. Každý může sdílet svoje vlastní zkušenosti a zážitky z Kraniosakrální terapie s ostatními účastníky a lektorkou. Více informací naleznete zde.
Tato víkendová setkání otevírají možnosti přesahu Kraniosakrální terapie do filozofie každodenního života. Více informací naleznete zde.

Kurz pro veřejnost „Kraniosakrální terapie jako nástroj sebepoznání“ naleznete na internetových stránkách centra zdraví a harmonie Zlatý klíček.

Comments are closed.