Přihláška

Kurz*:

Termín*:

Jméno*:

Příjmení*:

Telefon*:

E-mail*:

Ulice*:

Město*:

PSČ*:

Po obdržení přihlášky Vám budou zaslány informace o způsobu platby zálohy a doplatku. Přijetím nevratné zálohy je Vám místo rezervováno.

Účastnická dohoda:

 1. Pro některé účastníky, kteří v minulosti měli psychické problémy, mohou být některé programy fyzicky nebo emocionálně náročné.
  Proto požadujeme, aby účastníci informovali o svých psychických problémech, resp. o současném zdravotním stavu.
  V případě jakýchkoli pochybností doporučujeme konzultaci s vedoucím akce, případně s lékařem.
 2. Každý účastník nese sám za sebe plnou odpovědnost, včetně chování k ostatním osobám v místě programu a k účastníkům akce.
  VIA VITALIS, ani žádná jiná osoba pracující v centru, není zodpovědná za účastníkovy případné ztráty, škody nebo zranění.
 3. Účastník, který bude chtít veřejně publikovat (resp. prezentovat) průběh programu, musí mít písemný souhlas Institutu VIA VITALIS.
 4. Účastníci mladší 18ti let musí mít k účasti na programu souhlas rodičů nebo opatrovníka.
 5. Rozhodne-li se účastník v průběhu akce ukončit svou přítomnost, peníze mu nebudou vráceny.
  Záloha na akce je nevratná, slouží jako rezervace místa.

Poznámka:

Jsem si plně vědom výše uvedených podmínek a souhlasím s jejich dodržováním.

Comments are closed.