SPINEWORKS

SpineworksSpineworksSpineworksSpineworksSpineworksKosti se nepohybují samy od sebe, pohybují jimi svaly.
Svaly se nepohybují samy od sebe, přikazují jim to nervy.
Nervy nedávají příkazy samy od sebe, říká jim to mozek.

Co je Spineworks?
Spineworks (práce s páteří) je ryze holistický a léčebný systém doplňkové terapie těla. Tento systém se zabývá specifickými i nespecifickými bolestmi (zad a jiných míst). Když přijde nový klient, je cílem prostě “spravit” aktuální problém a naučit jej, jak má o své tělo pečovat. Kdykoli se něco “porouchá”, existuje řada terapií, které to dokáží zase dát do pořádku nebo odstranit bolest, ale za den, za týden, měsíc atd. se problém vrátí a cyklus pokračuje. Spineworks se pokouší tento cyklus ukončit a obnovit u klienta schopnost používat danou část těla a obnovit její pružnost.

Na systému Spineworks je v této souvislosti důležité, že se přednostně zabývá měkkými tkáněmi těla; svaly, úpony, fasciemi, pojivovými tkáněmi a dokonce vazy. V každém případě, buď měkká tkáň skeletální strukturu vychýlila, nebo ji tam sama drží (například po úrazu). Jestliže se něco pokusíme znovu srovnat, aniž bychom tuto tkáň předtím uvolnili, vrátí se to nakonec do vychýlené pozice. Jestliže tkáň nejprve uvolníme a skeletální strukturu srovnáme teprve tehdy, až bude připravená vrátit se bez použití síly, máme mnohem větší šanci, že napravení bude trvalé. Toto téma má samozřejmě mnoho variací podle toho, jak dlouho problém trvá a jaké další problémy v těle tohoto člověka existují.

Spineworks je komplexní terapie používající neuro-muskulární přístup, který jí umožňuje použít srovnání páteře bez vynaložení síly. Úlohou páteře je chránit míchu, a proto je pravděpodobně nejdůležitější posturální částí těla a hraje kritickou roli u mnoha problémů. Napětí v zádových a spinálních svalech může ovlivnit bolest v mnoha částech těla, stejně jako samotná záda a mnoho zdánlivě nesouvisejících symptomů a nemocí – jen pomyslete na tu spoustu nervů, které probíhají podél páteře a vystupují mezi obratli, aby řídily některé orgánové či motorické funkce – ty všechny mohou být ovlivněny napjatými svaly podél páteře.

Filozofie
Techniky Spineworks se řídí ethosem nepoužívání síly. Tento přístup navodí obnovení narušené komunikace mezi mozkem, nervy a svaly a vlastně vstoupí do vnitřní paměti svalu, aby obnovil spojení mezi mozkem a svalem. To zase stimuluje procesy úzdravy těla a “vypařuje” bolest, uvolňuje svalový spasmus a urychluje proces uzdravení. Takže sval uvolňuje vlastní systém člověka.

Představte si, že místo několika set svalů, spousty pojivové tkáně (fascií, šlach, vazů) máte jen jeden velký orgán, jehož součásti jsou spojeny a propojeny. Pak se začínáme dostávat blíž k pravdě! Pokaždé, když zvednete paži, neúčastní se tohoto pohybu jen několik ramenních svalů (trapezius, deltoideus a supraspinatus) při současném uvolnění antagonistů, ale také krční svaly a svaly druhého ramene (abyste zůstali v rovnováze), dalších asi 20 ramenních svalů (kvůli stabilitě); svaly podpírající páteř (protože každá akce způsobuje rotaci v obratlech); dolní část zad a pánev (další stabilita a opora, také udržuje zadnici na židli) a každá noha se bude účastnit jiným způsobem (zvláště vestoje).

Můžeme tedy vůbec kdy říct, co přesně způsobilo klientův problém? S jistotou asi ne! Naštěstí to neznamená, že klientům nemůžeme pomoci. Ani to neznamená, že nemáme úspěch – mnoho studentů přichází do druhé třídy a vypráví o členech své rodiny a přátelích, které už „vysvobodili z bolestí“.

Výcvikový program
Výcvikový program se vyučuje ve 4 cyklech 4 denních prodloužených víkendů. Patří k němu (samozřejmě) specifické techniky, ale také představení myšlenek a teorií, které budou pro mnohé studenty nové. Od účastníků se očekává, že jsou obeznámeni s poskytováním terapeutického ošetření (např. masáže, shiatsu atd.) a že mají rozšířené znalosti anatomie těla.

Osnovy kurzu (podléhají změnám, ale zahrnují všechna dále uvedená témata)
Povaha kurzu je nanejvýš praktická. Praxe je co možná nejvíce, patří k ní praktická ošetření prováděná studenty s podporou a vedením. Také dostatek teorie, která dává pevný základ a vysvětlení, proč věci fungují tak, jak fungují.

 • vedoucí principy Spineworks
 • důležitost uvolnění svalových spasmů
 • techniky pro uvolnění svalů
 • metody pro práci s páteří
 • nenásilné srovnání páteře
 • metody pro práci se zbytkem trupu
 • metody pro práci s krkem
 • metody pro práci s pánví
 • nenásilné znovusrovnání pánve a vyrovnání délky nohou
 • metody pro práci s rameny a pažemi
 • metody pro práci s kyčlemi a nohama
 • důležitost pohybu (nebo cvičení) pro angažovanost klienta
 • specifické pohybové techniky a nápady
 • případové studie prováděné studenty – k tomu nabízím průběžnou podporu prostřednictvím e-mailu

Lektor kurzů:

 • Mina Bubuka – praktikuje práci s páteří a specializuje se na poruchy a stavy ovlivňující páteř a nervový systém. Mina je certifikovaná terapeutka techniky Arvigo, dokončila profesionální i certifikační program. Mina vyučuje práci s páteří a omlazovací techniky (Spineworks and Rejuvenance) v Řecku a po celé Evropě. Spineworks sa učila 3 roky od Ian Jarvis a Rejuvance(facial body work) od Julie Handerberg.

Comments are closed.

Termíny výcviku:

Začátek
Ukončení
Výcvik
Místo
Lektor