VIA VITALIS

Základní směry institutu VIA VITALIS jsou určeny pro potřeby terapeutů, kteří získaných znalostí a zkušeností využijí při práci s klienty a pro svůj osobní rozvoj.

Od založení Institutu Via Vitalis uběhlo již několik let. Můžeme se proto ohlédnout zpět, podívat se a zhodnotit výsledky, které za námi zůstávají. :::))). Zůstali jsme věrni vizi dalšího odborného profesionálního vzdělávání, a jsme potěšeni rozšiřující se nabídnou i poptávkou.

Velkou radost máme ze zájmu a ohlasů na výcvik Kraniosakrální terapie. Velmi nás těší, že o tuto metodu má zájem a ve své praxi ji používá s výbornými výsledky stále více fyzioterapeutů. Díky mnohostranným možnostem použití této terapie jsme rozšiřili nabídku seminářů i pro vlastní sebeléčení a sebeuvědomění, který je vhodný pro každého, tedy nejen pro profesionály. Termíny najdete v kalendáři akcí Zlatého klíčku.

Je pro nás ctí, že stále více a více můžeme spolupracovat s lektory z ciziny a přinášíme tak nové a netradiční, ale v jiných zemích osvědčené techniky do České a Slovenské republiky. Už několikrát proběhl seminář Majských masáží břicha pro samoošetření vedený Vivian Menjivar. Na jaře 2013 proběhne u nás certifikovaný výcvik profesionálů, v Evropě realizovaný teprve potřetí. Majské masáže břicha jsou velmi přísně hlídány a organizovámy Arvigo Institutem v Americe a my jsme rádi, že spolupráce s nimi probíhá ke spokojenosti obou stran.
Jako první v České a Slovenské republice proběhla také úvodní část výcviku Spineworks, vedený Minou Bubukou z Řecka. Budeme s tímto výcvikem pokračovat s novými skupinami, aby terapeuté měli možnost rozšířit svoji praxi o další techniky práce s páteří, obratli a nervovým systémem.

Za velmi důležitý považujeme nejen profesní, ale souběžně také osobní a duchovní rozvoj každého terapeuta. Do budoucnosti se chceme více zaměřit na nabídku dalších možností rozvoje i v této oblasti. Právě proto v prosinci tohoto roku začnou probíhat semináře Esencí vedené Prasadámem z Německa a jeho asistentkou Martinou Janků. Tento kurz je založený na vlastním prožitku, pochopení sebe i ostatních a pomáhá terapeutům rozšířit schopnost vnímání i cítění svých klientů a umožňuje tak snadnější uchopení práce s klientem.

Ze všech sil a s vědomím vysoké odpovědnosti tak přispíváme ke zdraví a spokojenosti všech, kteří osobně absolvují naše semináře a výcviky nebo jsou klienty terapeutů, kteří se jich zúčastnili. :::))).

Za kolektiv všech lektorů Jarka Rinchenbachová.

Comments are closed.