ÚVODNÍ STRANA

Po několika letech získávání zkušeností při vedení individuálních terapií, organizování i realizaci samostatných seminářů, jsme dospěli k rozhodnutí vytvořit a nabídnout odborné veřejnosti propojený systém možnosti dalšího životního vzdělávání. Jeho úkolem je pomáhat rozšiřovat Vaše znalosti i dovednosti a obohatit Vás o hluboké osobní prožitky. Oslovuje terapeuty, pracovníky ve zdravotnictví, školství, sociálních sférách a další, kteří mají zájem o svůj tělesný, duševní i duchovní rozvoj. Naším záměrem je vytvořit široké, kompatibilní, spolupracující zázemí všem, kteří při své práci pro druhé nezapomínají ani na svůj osobní růst.

Na mnohaletou činnost centra zdraví a harmonie Zlatý klíček jsme tak v roce 2009 navázali založením Soukromého vzdělávacího institutu VIA VITALIS, prostřednictvím kterého Vám nabízíme kurzy a semináře z oblastí metod zatím v České republice méně známých. Přednáší lektoři, kteří jsou špičkami ve svém oboru a jejichž práce je podepřena viditelnými výsledky a spokojenými klienty.

Institut byl s láskou počat v roce 2008, narodil se 6. února 2009 a jeho kmotrou se stala paní Borika Levai při slavnostním křtu na jejím semináři Čakrových tělových svící TÁDÉ ve Zlatém klíčku. Duchovní matkou je od samého počátku zakladatelka Zlatého klíčku paní Jaroslava Rinchenbachová.

Výcviky probíhají v převážné většině v prostorách Zlatého klíčku na Jaselské ulici v Brně.

Mnohé výcviky jsou součástí certifikovaného systému a umožňují absolventům samostatnou profesní činnost.

Comments are closed.